Gården

Gården

Stora Mölla är beläget I Nordvästra Skåne vid foten av Hallandsåsen. Landskapet är svagt kuperat med löv- och barrskog.
Ån har utnyttjas för kvarnverksamhet sedan mitten på 1500-talet och var i bruk fram till 1945. För närvarandebedrivs spannmålsodling och skogbruk. Uthyrningen är förlagd i en av de gamla kvarnbyggnaderna som heter Forsstugan.